WORKSHOP - טעימות מסדנת DISCOVERAI בהשתתפות הקהל ללמוד לעשות DISCOVERAI לארגון לאחר מיפוי הדרישות והאתגרים

אירוע DISCOVER AI, חמישי, 11 בינואר 2024, 10:15

בהנחיית ניית קוסובסקי, מנהל הסטודיו לחווית משתמש אלעד UX/UI

ניית קוסובסקי

ניית קוסובסקי

מנהל הסטודיו לחווית משתמש אלעד UX/UI

אלעד דאטה

הרצאות נוספות באירוע DISCOVER AI

Open Accessibilty Menu